Léon Gambetta: Dvije Francuske

Francuski političar republikanske orijentacije koji se isticao u borbi protiv carskog režima. Nakon kapitulacije u francusko-pruskom ratu 1870.-1871. godine proglasio je republiku, ali se zalagao za nastavak rata s Prusima. Odbio je kandidirati se za predsjednika republike, no 1879. prihvatio je položaj predsjednika skupštine, a kraće vrijeme bio je predsjednik francuske vlade. 

Bio je vrlo nadaren govornik. U rujnu 1872. godine, odgovarajući na zdravicu jednog domaćina, održao je u Savoji znameniti govor o ljubavi prema domovini. (Glasoviti govori: Ivo Zadro).

Dvije Francuske

Da, Francuska je slavna i pod znakom republike evo je ponovno na čelu svijeta, okupljajući pod svoja krila svu svoju djecu, uvijek ujedinjenu radi njezine obrane u ime jednoga jedinog načela i dajući čovječanstvu legije umjetnika, radnika, građana i seljaka. O da, divno je pripadati takvoj Francuskoj i nema toga tko se ne bi dičio govoreći: Ja sam francuski građanin!

Ali ne postoji samo ta Francuska, ta slavna Francuska, ta revolucionarna Francuska; Francuska oslobodilačka i začetnica ljudskoga roda; ta Francuska čudesne aktivnosti i, kao što je netko rekao, ta Francuska, rasadnica genijalnih ideja svijeta. Postoji i druga Francuska, koju ja ne volim manje; druga Francuska, koja mi je još draža. To je ona jadna Francuska, Francuska pobijeđena i ponižena; to je Francuska slomljena; to je ona Francuska koja vuče svoje okove tijekom četrnaest stoljeća; Francuska koja preklinjući vapi za slobodom i pravdom; ona Francuska koju despoti, tobože radi slobode, neprekidno guraju na bojna polja, da bi izlila krv kroz sve arterije i vene; ona Francuska koju u njezinom porazu kleveću i vrijeđaju. O, tu Francusku, takvu ja volim kao što se voli mati; takvoj Francuskoj vrijedi žrtvovati život svoj, ponos svoj i sva sebična zadovoljstva. O njoj treba reći: “Ondje gdje je Francuska, ondje je domovina!”

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *