Luka Andrešić

Student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Interesi za pisanje obuhvaćaju ponajviše domaću politiku.