Goran Škvarč

Politolog i PR-ovac orijentiran na unutarnju i vanjsku politku te diplomaciju, s posebnim interesom na odnose EU i zemalja Jugoistočnog Balkana. Digitalni pionir i promicatelj obrazovanja digitalnim kanalima, član borda Global Development Learning Networka za SEE Svjetske banke.