Gentiana Fana

Gentiana Fana je studentica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu sa bogatim iskustvom sudjelovanja na međunarodnim konferencijama i rada u raznim udrugama diljem svijeta. Trenutno radi kao tajnica i pravni zastupnik Međunarodne udruge studenata politologije (IAPSS).