Fran Vončina

Diplomirao na FER-u 2015. godine. Radim u EUROCONTROL-u (Europska agencija za sigurnost zračnog prometa) u Bruxellesu kao programer. Interesi domaća i vanjska politika.